Блог Блог им. wwwerginru Блог им. wwwerginru Маленький каякер


скачать файл kidkayaker.jpg (777 Kb)
Финляндия, Лиекса, Neitikoski, родео-сборы.

Фото: Ергин Григорий
Каякер: Алексей Матвеев